عضویت در سایت  |  ورود به سایت  |  سبد خرید  |  پیگیری سفارش
جستجوی موضوعی: جستجوی پیشرفته جستجوی قیمتی:
نام کاربر: مهمان امروز: 5 اسفند 1396 ساعت

:: گالری محصولات

:: گالری ویژه

فـروش اینترنتـی
جـدیـد تـریـن ها
پرفروش ترین ها
خـرده فـروشـی
حـــــــراجـــــــی

سالنامه 1397 رقعی و اروپایی

قطع : اروپایی
نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم اندونزی
نوع سررسید : روزشمار (پنجشنبه و جمعه با هم)
نوع صحافی : ته دوخت، لبه رنگی
چاپ : دو رنگ
نوع جلد : ترمو (با آویز استیل)- سال 1397 در یک نگاه
- تصاویر مکان های مهم جهان
- مناسبت ها
- چک لیست سفر
- مسافت هوایی جهان
- مسافت بین شهر های ایران
- علایم اختصاری تجارت بین المللی
- مشخصات سفارتخانه های ایران
- اطلاعات کشوره های جهان
-کدهای کشورهای خارجی
-تلفن های ضروری
- دفتر تلفن
قطع : اروپایی نوع...
300-330438
قطع : اروپایی
نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم اندونزی
نوع سررسید : روزشمار (پنجشنبه و جمعه با هم)
نوع صحافی : ته دوخت، دور گرد
چاپ : دو رنگ
نوع جلد : چرمی (با دفترچه یادداشت پرفراژ دار-پست ایت- با جای خودکار)- سال 1397 در یک نگاه
- مناسبت ها
- مسافت هوایی جهان
- مسافت بین شهر های ایران
- نقشه مترو و BRT تهران
- اختلاف ساعت جهان با ایران
- اطلاعات کشوره های جهان
-کدهای کشورهای خارجی و داخلی
-تلفن های ضروری
- دفتر تلفن
قطع : اروپایی نوع...
300-332001
قطع : رقعی
نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم اندونزی
نوع سررسید : روزشمار (پنجشنبه و جمعه با هم)
نوع صحافی : ته دوخت، لبه رنگی
چاپ : دو رنگ
نوع جلد : گالینگور (با آویز استیل - به همراه خودکار)- سال 1397 در یک نگاه
- تصاویر مکان های دیدنی ایران
- اطلاعات خانوادگی
- اطلاعات کشوره های جهان
- آدرس وب سایت های ضروری
- مناسبت ها
- مسافت بین شهر های ایران و کشورها
-کدهای کشورهای خارجی و داخلی
-تلفن های ضروری
- دفتر تلفن
قطع : رقعی نوع کاغذ...
300-440417
قطع : رقعی
نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم اندونزی
نوع سررسید : روزشمار (پنجشنبه و جمعه با هم)
نوع صحافی : ته دوخت، لبه رنگی
چاپ : دو رنگ
نوع جلد : ترمو (با آویز استیل - نرم)- سال 1397 در یک نگاه
- تصاویر مکان های دیدنی ایران
- اطلاعات خانوادگی
- اطلاعات کشوره های جهان
- آدرس وب سایت های ضروری
- مناسبت ها
- مسافت بین شهر های ایران و کشورها
-کدهای کشورهای خارجی و داخلی
-تلفن های ضروری
- دفتر تلفن
قطع : رقعی نوع کاغذ...
300-440423
قطع : رقعی
نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم اندونزی
نوع سررسید : روزشمار (پنجشنبه و جمعه با هم)
نوع صحافی : ته دوخت، لبه رنگی
چاپ : دو رنگ
نوع جلد : ترمو (با آویز استیل - نرم)- سال 1397 در یک نگاه
- تصاویر مکان های دیدنی ایران
- اطلاعات خانوادگی
- اطلاعات کشوره های جهان
- آدرس وب سایت های ضروری
- مناسبت ها
- مسافت بین شهر های ایران و کشورها
-کدهای کشورهای خارجی و داخلی
-تلفن های ضروری
- دفتر تلفن
قطع : رقعی نوع کاغذ...
300-440426
قطع : اروپایی
نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم اندونزی
نوع سررسید : ماه شمار (به همراه یادداشت)
نوع صحافی : ته دوخت، دور گرد
چاپ : دو رنگ
نوع جلد : چرمی لیزری رنگی (کشدار)


- نقشه مترو و BRT تهران
-کدهای داخلی ایران و کشورهای خارجی
-تلفن های ضروری
- جدول برنامه ریزی
-جداول تبدیل مقیاس ها
- جدول مسافت کشورها و شهرهای ایران
- جدول ساعت رسمی کشورها
- دفتر تلفن
- مناسبت ها
- سال 1397 و 2018/9 در یک نگاه
قطع : اروپایی نوع...
300-330010
قطع : اروپایی
نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم اندونزی
نوع سررسید : هفته شمار (به همراه یادداشت)
نوع صحافی : فنر طلایی آستر بدرقه فانتزی
چاپ : دو رنگ
نوع جلد : پارچه ای (کشدار)


- سال 1397 و 2018/9 در یک نگاه
- خلاصه جداول اشتال
-یادداشت شطرنجی
- نقشه مترو و BRT تهران
- دفتر تلفن
قطع : اروپایی نوع...
300-330077
قطع : اروپایی جهانگردی
نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم اندونزی
نوع سررسید : روزشمار (پنجشنبه و جمعه با هم)
نوع صحافی : ته دوخت
چاپ : دو رنگ
نوع جلد : چرمی (کیفی با آویز فلزی)- سال 1397 در یک نگاه
- تعطیلات بین المللی
- تصاویر مکان های دیدنی جهان
- مناسبت ها
- وب سایت های ضروری
- نام فرودگاه های بین المللی
- اطلاعات کشوره های جهان
- نقشه مترو و BRT تهران
-کدهای کشورهای خارجی
-تلفن های ضروری
- دفتر تلفن
قطع : اروپایی...
300-330430
قطع : اروپایی
نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم اندونزی
نوع سررسید : روزشمار (پنجشنبه و جمعه با هم)
نوع صحافی : ته دوخت، لبه رنگی
چاپ : دو رنگ
نوع جلد : ترمو طرح دار (نرم با آویز استیل)- سال 1397 در یک نگاه
- تصاویر مکان های دیدنی جهان
- مناسبت ها
- چک لیست سفر
- مسافت هوایی جهان
- مسافت بین شهر های ایران
- علایم اختصاری تجارت بین المللی
- مشخصات سفارتخانه های ایران
- اطلاعات کشوره های جهان
-کدهای کشورهای خارجی
-تلفن های ضروری
- دفتر تلفن
قطع : اروپایی نوع...
300-330434
قطع : اروپایی
نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم اندونزی
نوع سررسید : روزشمار (پنجشنبه و جمعه با هم)
نوع صحافی : ته دوخت
چاپ : دو رنگ
نوع جلد : ترمو (با آویز استیل)- سال 1397 در یک نگاه
- تصاویر مکان های مهم جهان
- مناسبت ها
- چک لیست سفر
- مسافت هوایی جهان
- مسافت بین شهر های ایران
- علایم اختصاری تجارت بین المللی
- مشخصات سفارتخانه های ایران
- اطلاعات کشوره های جهان
-کدهای کشورهای خارجی
-تلفن های ضروری
- دفتر تلفن
قطع : اروپایی نوع...
300-330436
قطع : اروپایی
نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم اندونزی
نوع سررسید : روزشمار (پنجشنبه و جمعه با هم)
نوع صحافی : ته دوخت، دور گرد
چاپ : دو رنگ
نوع جلد : چرمی لیزری رنگی (کشدار)


- نقشه مترو و BRT تهران
-کدهای داخلی ایران و کشورهای خارجی
-تلفن های ضروری
- جدول برنامه ریزی
-جداول تبدیل مقیاس ها
- جدول مسافت کشورها و شهرهای ایران
- جدول ساعت رسمی کشورها
- دفتر تلفن
- مناسبت ها
- سال 1397 و 2018/9 در یک نگاه
قطع : اروپایی نوع...
300-330004
قطع : اروپایی
نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم اندونزی
نوع سررسید : روزشمار (پنجشنبه و جمعه با هم)
نوع صحافی : ته دوخت، دور گرد
چاپ : دو رنگ
نوع جلد : اشبالت (کشدار)


- نقشه مترو و BRT تهران
-کدهای داخلی ایران و کشورهای خارجی
-تلفن های ضروری
- جدول برنامه ریزی
-جداول تبدیل مقیاس ها
- جدول مسافت کشورها و شهرهای ایران
- جدول ساعت رسمی کشورها
- دفتر تلفن
- مناسبت ها
- سال 1397 و 2018/9 در یک نگاه
قطع : اروپایی نوع...
300-330007
قطع : اروپایی
نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم اندونزی
نوع سررسید : هفته شمار (به همراه یادداشت)
نوع صحافی : ته دوخت، دور گرد
چاپ : دو رنگ
نوع جلد : چرمی لیزری رنگی (کشدار)


- نقشه مترو و BRT تهران 
-کدهای داخلی ایران و کشورهای خارجی 
-تلفن های ضروری 
- جدول برنامه ریزی 
-جداول تبدیل مقیاس ها 
- جدول مسافت کشورها و شهرهای ایران 
- جدول ساعت رسمی کشورها 
- دفتر تلفن 
- مناسبت ها 
- سال 1397 و 2018/9 در یک نگاه
قطع : اروپایی نوع...
300-330008
صفحه اصلی     لیست محصولات      درباره ما      تماس با ما
جستجوی موضوعی: جستجوی پیشرفته جستجوی قیمتی:
       
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت آفرینگان نوین اندیشان پیام می باشد
بهترین حالت نمایش 768 * 1024 پیکسل. 1396-1383