عضویت در سایت  |  ورود به سایت  |  سبد خرید  |  پیگیری سفارش
جستجوی موضوعی: جستجوی پیشرفته جستجوی قیمتی:
نام کاربر: مهمان امروز: 4 بهمن 1397 ساعت

:: گالری محصولات

:: گالری ویژه

فـروش اینترنتـی
جـدیـد تـریـن ها
پرفروش ترین ها
خـرده فـروشـی
حـــــــراجـــــــی

سالنامه 1398 رقعی و اروپایی

سالنامه اروپایی چرم و MDF

قطع : اروپایی
نوع کاغذ : 70 گرم تحریر سفید
نوع سررسید : هفتگی
نوع صحافی : فنر دوبل
چاپ : دو رنگ
نوع جلد : چرم و MDF
یادداشت : 65 برگ

- مناسبت ها
- اطلاعات خانوادگی
- تبدیل مقیاس
- مسافت مابین شهرهای ایران
- جدول مسافت هوایی مابین شهرهای جهان
- نقشه BRT تهران
- نقشه مترو تهران
- اطلاعات کشورها
- اختلاف ساعت رسمی کشورها
- کد کشورهای جهان
- کد تلفن های داخلی و ضروری کشور
- دفتر تلفن
سالنامه اروپایی چرم...
   جدید300-339713
سالنامه اروپایی ترمو

قطع : اروپایی
نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم
نوع سررسید : روزشمار (پنجشنبه و جمعه با هم)
نوع صحافی : ته دوخت، دور گرد
چاپ : دو رنگ
نوع جلد : ترمو ترکیه ای


- مناسبت ها
- تعطیلات بین المللی
- تبدیل مقیاس
-جدول تبدیل سایزهای لباس
- مسافت مابین شهرهای ایران
- جدول مسافت هوایی مابین شهرهای جهان
- نقشه BRT تهران
- نقشه مترو تهران
- اختلاف ساعت رسمی کشورها
- چک لیست سفر
- کد کشورهای جهان
- کد تلفن های داخلی و ضروری کشور
- دفتر تلفن
سالنامه اروپایی...
300-339425
سالنامه اروپایی گالینگور

قطع : اروپایی
نوع کاغذ : 70 گرم تحریر سفید
نوع سررسید : هفتگی
نوع صحافی : فنر دوبل
چاپ : دو رنگ
نوع جلد : گالینگور
یادداشت : 65 برگ

- مناسبت ها
- اطلاعات خانوادگی
- تبدیل مقیاس
- مسافت مابین شهرهای ایران
- جدول مسافت هوایی مابین شهرهای جهان
- نقشه BRT تهران
- نقشه مترو تهران
- اطلاعات کشورها
- اختلاف ساعت رسمی کشورها
- کد کشورهای جهان
- کد تلفن های داخلی و ضروری کشور
- دفتر تلفن
سالنامه اروپایی...
300-339543
سالنامه اروپایی  چرمی

قطع : اروپایی
نوع کاغذ : 70 گرم تحریر سفید
نوع سررسید : روزشمار (پنجشنبه و جمعه با هم)
نوع صحافی : ته دوخت، دور گرد
چاپ : دو رنگ
نوع جلد : چرمی


- مناسبت ها
- تعطیلات بین المللی
- تبدیل مقیاس
-جدول تبدیل سایزهای لباس
- مسافت مابین شهرهای ایران
- جدول مسافت هوایی مابین شهرهای جهان
- نقشه BRT تهران
- نقشه مترو تهران
- اختلاف ساعت رسمی کشورها
- چک لیست سفر
- کد کشورهای جهان
- کد تلفن های داخلی و ضروری کشور
- دفتر تلفن
سالنامه اروپایی ...
300-339602
سالنامه رقعی جلد ترمو رنگی قفل دار

قطع : رقعی
نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم
نوع سررسید : روزشمار (پنجشنبه و جمعه با هم)
نوع صحافی : ته دوخت
چاپ : دو رنگ
نوع جلد : ترمو قفل دار
آویز: فلز ی با آبکاری کروم
لبه سالنامه همرنگ جلد می باشد- مناسبت ها
- اطلاعات خانوادگی
- چک لیست سفر
- اطلاعات مفید بازرگانی
- جدول تبدیل سایزهای لباس
- علایم اختصاری بین المللی
- تعطیلات بین المللی
- تبدیل مقیاس
- جدول مسافت هوایی مابین شهرهای جهان
- اطلاعات کشورها
- اختلاف ساعت رسمی کشورها
- آد
سالنامه رقعی جلد...
   جدید300-441421
سالنامه اروپایی

قطع : رقعی
نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم اندونزی
نوع سررسید : روزشمار (پنجشنبه و جمعه با هم)
نوع صحافی : ته دوخت، دور گرد
چاپ : دو رنگ
نوع جلد : چرم مصنوعی با امکان لیزر رنگی، کشدار
به همراه پست ایت، یادداشت پرفراژ دار، دارای جای قلم


- مناسبت ها
- یادآوری روزهای مهم
- برنامه ریزی سالیانه
- نقشه مترو تهران
- نقشه BRT تهران
- جدول مسافت شهرهای ایران
- جدول مسافت هوایی مابین شهرهای جهان
-تلفن های ضروری
-کدهای داخلی ایران و کشورهای خارجی
- دفتر تلفن
سالنامه...
   جدید300-330002
سالنامه رقعی جلد نرم ترمو روز مار

قطع : رقعی
نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم
نوع سررسید : روزشمار (پنجشنبه و جمعه با هم)
نوع صحافی : ته دوخت
چاپ : دو رنگ
نوع جلد : ترمو رزمار
آویز: فلز ی با آبکاری کروم- مناسبت ها
- اطلاعات خانوادگی
- چک لیست سفر
- اطلاعات مفید بازرگانی
- جدول تبدیل سایزهای لباس
- علایم اختصاری بین المللی
- تعطیلات بین المللی
- تبدیل مقیاس
- جدول مسافت هوایی مابین شهرهای جهان
- اطلاعات کشورها
- اختلاف ساعت رسمی کشورها
- آدرس سایت های ضروری
- دفتر تلفن
سالنامه رقعی جلد نرم...
   جدید300-441430
سالنامه اروپایی جلد نرم ترمو کشدار

قطع : اروپایی
نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم
نوع سررسید : روزشمار (پنجشنبه و جمعه با هم)
نوع صحافی : ته دوخت
چاپ : دو رنگ
نوع جلد : ترمو رزمار
آویز: فلز ی با آبکاری کروم
دارای تصاویر تک رنگ آثار تاریخی ایران


- مناسبت ها
- چک لیست سفر
- جدول مسافت هوایی مابین شهرهای جهان
- مسافت مابین شهرهای ایران
- علایم اختصاری بین المللی
- مشخصات سفارتخانه های ایران
- اطلاعات کشورها
- کد تلفن های داخلی و ضروری کشور
- کد کشورهای جهان
- دفتر تلفن
سالنامه اروپایی جلد...
300-331435
سالنامه اروپایی ترمو مگنت دار

قطع : اروپایی
نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم
نوع سررسید : روزشمار (پنجشنبه و جمعه با هم)
نوع صحافی : ته دوخت
چاپ : دو رنگ
نوع جلد : ترمو مگنت دار
آویز: فلز ی با آبکاری کروم
دارای تصاویر تک رنگ آثار تاریخی ایران


- مناسبت ها
- چک لیست سفر
- جدول مسافت هوایی مابین شهرهای جهان
- مسافت مابین شهرهای ایران
- علایم اختصاری بین المللی
- مشخصات سفارتخانه های ایران
- اطلاعات کشورها
- کد تلفن های داخلی و ضروری کشور
- کد کشورهای جهان
- دفتر تلفن
سالنامه اروپایی ترمو...
300-331438
سالنامه رقعی جلد نرم ترمو خودکاردار
قطع : رقعی
نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم
نوع سررسید : روزشمار (پنجشنبه و جمعه با هم)
نوع صحافی : ته دوخت
چاپ : دو رنگ
نوع جلد : ترمو نرم
لبه سالنامه همرنگ جلد می باشد، به همرا یک خودکار پلاستیکی
-مناسبت ها -اطلاعات خانوادگی
-چک لیست سفر -اطلاعات مفید بازرگانی
-جدول تبدیل سایزهای لباس -علایم اختصاری بین المللی
-تعطیلات بین المللی -تبدیل مقیاس
-جدول مسافت هوایی مابین شهرهای جهان
-اطلاعات کشورها -اختلاف ساعت رسمی کشورها
-آدرس سایت های ضروری و ...
سالنامه رقعی جلد نرم...
300-441423
سالنامه اروپایی

قطع : رقعی
نوع کاغذ : 70 گرم تحریر  کرم اندونزی
نوع سررسید : روزشمار (پنجشنبه و جمعه با هم)
نوع صحافی : ته دوخت، دور گرد
چاپ : دو رنگ
نوع جلد : چرم مصنوعی با امکان لیزر رنگی (کشدار)


- مناسبت ها
- یادآوری روزهای مهم
- برنامه ریزی سالیانه
- نقشه مترو تهران
- نقشه BRT تهران
- جدول مسافت شهرهای ایران
- جدول مسافت هوایی مابین شهرهای جهان
-تلفن های ضروری
-کدهای داخلی ایران و کشورهای خارجی
- دفتر تلفن
سالنامه...
300-330004
سالنامه اروپایی

قطع : رقعی
نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم اندونزی
نوع سررسید : ماه شمار (به همراه 160 صفحه یادداشت)
نوع صحافی : ته دوخت، دور گرد
چاپ : دو رنگ
نوع جلد : چرم مصنوعی با امکان لیزر رنگی (کشدار)


- مناسبت ها
- یادآوری روزهای مهم
- برنامه ریزی سالیانه
- نقشه مترو تهران
- نقشه BRT تهران
- جدول مسافت شهرهای ایران
- جدول مسافت هوایی مابین شهرهای جهان
-تلفن های ضروری
-کدهای داخلی ایران و کشورهای خارجی
- دفتر تلفن
سالنامه...
300-330008
سالنامه اروپایی

قطع : رقعی
نوع کاغذ : 70 گرم تحریر کرم اندونزی
نوع سررسید : ماه شمار (به همراه 160 صفحه یادداشت)
نوع صحافی : ته دوخت، دور گرد
چاپ : دو رنگ
نوع جلد : چرم مصنوعی طرح خاکی (کشدار)


- مناسبت ها
- یادآوری روزهای مهم
- برنامه ریزی سالیانه
- نقشه مترو تهران
- نقشه BRT تهران
- جدول مسافت شهرهای ایران
- جدول مسافت هوایی مابین شهرهای جهان
-تلفن های ضروری
-کدهای داخلی ایران و کشورهای خارجی
- دفتر تلفن
سالنامه...
300-330010
صفحه اصلی     لیست محصولات      درباره ما      تماس با ما
جستجوی موضوعی: جستجوی پیشرفته جستجوی قیمتی:
       
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت آفرینگان نوین اندیشان پیام می باشد
بهترین حالت نمایش 768 * 1024 پیکسل. 1397-1383